logo-mini

Teknik Bilgiler


REFRAKSİYON KUSURLARININ DÜZELTİLMESİ


Refraksiyon kusurları gözlük camları, kontaks lensler, göz içi lensler (genelde katarakt ameliyatından sonra uygulanır) ve cerrahi yöntemlerle düzeltilebilir. Refraksiyon kusurlarını düzelten gözlük camları şunlardır:


1. TEK ODAKLI CAMLAR
2. BİFOKAL CAMLAR
3. TRİFOKAL CAMLAR
4. PROGRESSIVE CAMLAR


1. TEK ODAKLI CAMLAR:


Tek odaklı camlar   “ Presbiyopi ”   dışındaki görme kusurlarını tüm mesafelerde tamamen düzeltebilir. Presbiyopik göz ise tek odaklı camlarla ancak sadece uzakta, orta mesafede veya yakında düzeltilebilir . Her üç mesafede düzeltme yapılabilmesi için presbiyop kişinin 3 farklı tek odaklı gözlüğe ihtiyacı olacaktır.


Tek odaklı camlar   “ Geleneksel ”  veya   “ Dijital ”   (Freeform) teknolojileri ile APOLLO HD camlar, normal tek odaklı camların özellikle orta ve yüksek diyoptrilerde önemli bir dezavantajı olan oblik sapmayı ortadan kaldıran veya minimum düzeye indiren dijital tek odaklı camlardır.

Bombeli Güneş gözlüklerine ve Sportif Amaçlı Gözlüklere görüş açısı daha geniş olan ve görüntü deformasyonu giderilmiş veya azaltılmış tek odaklı camlar uygulanabilir mi?

Güneş gözlüklerine ve Sportif Amaçlı Gözlüklere uygulanacak olan camların freeform teknolojisi ile üretilen “Kişiye Özel” camlar olması önerilir. Bu teknoloji ile, camların duruş açıları ve göz-cam mesafesi dikkate alınarak tasarım bu parametrelere göre optimize edilmektedir. Bu şekilde görme alanı maksimum genişlikte ve görüntü deformasyonu da minimum seviyede olmaktadır. 


APOLLO SPORT HD camlar, tasarımlarında kullanılan   “ Eyeview ”  Teknolojisi sayesinde yanal alanlardaki görüntü bozukluklarının giderilmesi amacıyla üretilmiş, bombeli(yüksek bazlı) , kişiselleştirilmiş tek odaklı camlardır. 

Kişiye Özel Freeform Tek Odaklı camın numarası neden reçete değerinden farklı olur?

APOLLO HD ve özellikle APOLLO HD SPORT Kişiye Özel Freeform tek odaklı camların diyoptrileri fokometre ile ölçüldüğü zaman reçete değerlerinden farklı değerler elde Hedef, göze gelen ışığın reçetedeki diyoptride olmasıdır. Örneğin, reçete -5.00 ise, camdan geçen ışınların göze vardığı zaman -5.00 Diyoptride olabilmesi için, cam üzerindeki en az 5000 noktada, optik merkezden olan açısal uzaklığa ve çerçeve duruş açılarına bağlı olarak hesaplama yapılmakta ve yüzey kurvesi buna göre üretilmektedir. Çerçeve Bombe Açısı’nın 20 derece olduğu bir gözlük için üretilen Kişiye Özel Freeform tek odaklı bir camın herhangi bir noktasında sferik bir değer okumak imkansızdır. Yukarıdaki -5.00 Kişiye Özel Apollo HD Sport Tek odaklı camların takılacağı çerçevenin Bombe Açısı 20 derece, Pantoskopik Açısı sıfır derece, Arka Verteks Mesafesi 15 mm ve camın bombesi de 6.00 olduğu durumda camın optik merkezinde okunacak fokometre değeri -4.18 -0.62 x 180 olacaktır. Bu camın diyoptrisi fokometrede hatalı gibi görünse de, göze verdiği diyoptrik etki her noktadaki bakışta aynı olup -5.00 dir. 

2. BİFOKAL CAMLAR:


Bifokal camlar, Presbiyop kişinin Uzak görüşünü düzelten numaranın üstte ve Yakın görüşünü düzelten numaranın da camın alt kısmında olduğu çok odaklı camlardır. Bifokal camlar üzerinde Orta Mesafe görüş alanı yoktur. 

3. TRİFOKAL CAMLAR: 


Trifokal camlar, üzerinde belirgin üç bölüm olan camlardır. Bunlar Uzak, Orta Mesafe ve Yakın görüş alanlarıdır. Türkiye’de Trifokal camlara hiçbir zaman kayda değer bir talep olmamıştır.

4. PROGRESSIVE CAMLAR: 


Presbiyopinin düzeltilmesini sağlayan en gelişmiş gözlükler Progressive camlı olanlardır. Progressive camların icadı, yirminci yüzyılda oftalmik gözlük camı alanındaki en büyük gelişmedir. 

PROGRESSIVE camlarla ilgili öğrenmek istedikleriniz

* Progressive camların Bifokal camlara kıyasla avantajarı nelerdir? 
* Progressive camların Bifokal camlara kıyasla dezavantajları var mıdır, varsa nelerdir? 
* Progressive camlar nasıl bir yapıya sahiptir? 
* İlk kez Progressive cam kullanacak kişilerin karşılaşacağı olası sorunlar nelerdir? 
* Tüm presbiyop (40 yaş üzerinde olan) kişiler Progressive cam kullanabilir mi? 
* Hangi presbiyop (40 yaş üzerinde olan) kişiler ideal Progressive gözlük kullanıcı adaylarıdır? 
* Progressive gözlük kullanabilme ihtimali zayıf olan ve sorun yaşaması muhtemel olan kişilerkimlerdir? 
* Her çerçeveye progressive camlar uygulanabilir mi? 
* Progressive cam üretiminde kullanılan GELENEKSEL ve FREEFORM teknolojileri nedir? 
* Güneş Gözlüklerine ve Sportif Gözlüklere progressive camlar uygulanabilir mi? 
* Kişiye Özel Freeform Progressive camların numarası fokometrede neden reçete değerinden farklı olarak okunur? 
* Ofis Progressiveleri nedir? 
* ANTİ FATİG (RELAX) Progressiveleri nedir? 
* Sürücü (DRIVER) Progressiveleri nedir? 
* Çocuk (JUNIOR) Progressiveleri nedir?

Progressive camların Bifokal camlara kıyasla avantajarı nelerdir?
• Görünen bir okuma bölgesi üst çizgisi yoktur.
• Tek Odaklı camların görüntüsünde olup, Bifokal ve Trifokal camlara kıyasla çok daha estetiktir.
• Uzak bölümünden orta mesafe bölümüne ve oradan da yakın bölümüne geçerken görüntüde herhangi bir zıplama   (jump)  oluşmamaktadır. 
• Gerekli baş hareketlerinin yapılması ile “sonsuz” ile 30 santimetre arasındaki tüm mesafeler net olarak görülebilir. 

Progressive camların Bifokal camlara kıyasla dezavantajları var mıdır, varsa nelerdir? 

Genel performansı nedeniyle çok önemli avantajlara sahip olan Progressive camların, tüm avantajlarına karşın çok önemli sayılmayacak bazı dezavantajları da mevcuttur:

• Orta mesafe koridorunun iki yanında, istenilmeyen astigmatizmanın oluştuğu ve flu görüntü veren alanlar, progressive camların en önemli dezavantajıdır. Bu nedenle progressive camlarda net görüntü elde edilen okuma alanı genellikle bifokal camların okuma alanından daha dar olur. Ayrıca okuma adisyonu arttığı zaman okuma alanı daha da daralmaktadır.
• Adaptasyon sürecinde camların orta mesafe ve yakın bölgesinden bakarken oluşan , fakat kısa bir süre sonra artık sorun yaratmayan görüntünün dalgalanma olayı (rocking) bazı progressive kullanıcılarını başlangıçta rahatsız etmektedir. Kişiye Özel Freeform Progressive tasarımlarında (Örneğin: PREMIUM Individual ve PREMIUM SPORT Progressiveler) bu sorun büyük ölçüde giderilmiş olup adaptasyon çok kısa sürede gerçekleşmektedir. 
• Adaptasyon süresi herkes için aynı değildir. Bazı kişiler progressive camlara hemen adapte olurken, tasarıma ve kişinin yapısına bağlı olarak bazı kişilerin adaptasyon süresi daha uzun olabilmektedir.

Progressive camlar nasıl bir yapıya sahiptir? 
1. Camın üst kısmında UZAK görme alanı vardır.
2. YAKIN okuma alanı camın alt kısmındadır.
3. UZAK ve YAKIN görme alanları arasındaki alan Orta Mesafe Koridorudur. Montaj noktası ile YAKIN okuma alanı arasındaki bu koridor üzerinde camın diyoptrisi, yukarıdan aşağıya doğru gidildikçe sürekli olarak artmaktadır. Orta mesafe görüşü bu koridor içerisinde doğru noktadan bakılarak sağlanır. 
4. Şakak ve burun tarafında flu görüntü veren bölgeler vardır.


Yukarıda sözü edilen flu görüntü veren yanlardaki alanlar progressive camların en büyük dezavantajıdır. En kaliteli tasarımlarda dahi bu oluşum az veya çok, mevcuttur. Kişiye Özel olarak üretilen (Örneğin, DIGILUX PREMIUM Individual) progressive camlarda yanal alanlardaki yapı da optimize edildiğinden, buralarda oluşan görüntü deformasyonu minimum düzeydedir. 

İlk kez Progressive cam kullanacak kişilerin karşılaşabileceği olası sorunlar nelerdir? 

İlk kez progressive cam kullanacak kişilerin bu camların yapısı hakkında bilgilendirilmesi ve camlara adapte oluncaya kadar belirli bir süreye ihtiyaçları olacağı onlara söylenmelidir. Ayrıca daha yakın mesafelere bakarken başın yukarıya kaldırılması ve daha uzaklara bakarken de aşağı yönde hareket ettirilmesi gerektiği konusunda uyarılmalıdırlar. Kullanıcıların uyarılması gereken bir diğer husus da, okuma adisyonu (uzak reçetesi ile okuma reçetesi arasındaki numara farkı) yüksek olduğu zaman adaptasyon için daha uzun bir süreye ihtiyaç olabileceği gerçeğidir. 


Bu adaptasyon süreci, önceden progressive gözlük kullanan ve numarası değiştiği için camlarını yenileyen kişiler için de geçerlidir. Okuma adisyonunun artması ile camın tasarımında oluşan değişim yeniden bir adaptasyon süreci gerektirebilir.

Önceden geniş çerçeve kullanıp daha sonra daha dar çerçeve alan kişiler de, görme alanları daraldığı için bazen sorun yaşayabilirler. 

Tüm presbiyop (40 yaş üzerinde olan) kişiler Progressive cam kullanabilir mi?

Bu sorunun cevabı “Evet” tir. Uzak ve Yakın reçetelerine göre üretilen progressive camlar Uzak, Orta Mesafe ve Yakın’da (camın doğru noktasından bakıldığı zaman) mutlaka net görüş sağlıyacaktır.


Buna rağmen Uzak ve Yakın reçetesi olan herkese her zaman sadece “Genel Amaçlı” progressive cam verilmesi durumunda müşteri memnuniyeti yeterince yüksek olmayacaktır. Örneğin, bir muhasebe elemanı veya oto tamircisine verilen “Genel amaçlı” progressive camlar genel kullanımda onu mutlu ederken, mesleki çalışmalarında kullanması için ona ek olarak Ofis Progressiveleri verilmesi isabetli bir çözüm olacaktır. Uzak numarası Verre Plan veya küçük bir sferik veya silindirik numara olan kişiler de sadece “Genel amaçlı”progressivelerle bazen mutlu olmayabilirler. Bu kişilere, çalışmalarında kullanabilecekleri ek bir Ofis Progressive gözlük vermek bazen çok iyi bir çözüm olmaktadır. Diş doktorları da ameliyat veya muayene yaparken “Genel amaçlı” progressive gözlüklerden birçok kez tam anlamıyle memnun olmayan kişilerdir. Bu gibi durumlarda mesleki ihtiyaca daha uygun olabilecek ek gözlükler (Örneğin, Ofis Progresivi , Bifokal veya Tek Odaklı), mesleki çalışma esnasında daha yüksek müşteri memnuniyeti sağlıyacaktır. 

Hangi presbiyop ( 40 yaş üzerinde olan) kişiler ideal progressive gözlük kullanıcı adaylarıdır? 
• Halihazırda progressive gözlük kullanıp bu gözlüklerden memnun olan kişiler.
• Bir tek gözlükle tüm mesafelerde net görüntü almak isteyenler.
• Önceden sadece uzak gözlüğü kullanıp ilk kez okuma gözlüğüne ihtiyacı olan “Yeni Presbiyoplar”
• Daha önce bifokal veya iki gözlük (Uzak ve yakın için ayrı ayrı) kullanan, fakat orta mesafede sorun yaşayıp buna çözüm arayan kişiler.
• Bifokal camlardaki görünüşten  (segman çizgisinden)  rahatsız olup “çizgisiz” çok odaklı gözlük kullanmayı tercih edenler.
• Uzak görüşte sorunu olmayıp yakın gözlüğüne ihtiyacı olan fakat yakın gözlüğü kullandığının anlaşılmasını istemeyen ve sırf “Uzak gözlüğü kullanıyor” imajını vermek isteyenler.
• Yaşam tarzı, işi ve hobileri nedeniyle çok geniş   “Orta Mesafe ”  ve   “Yakın ”  bölgesine ihtiyacı olmayanlar.
• “Jump”, yani bifokallerdeki veya trifokallerdeki görüntü zıplamasına tolere edemeyen kişiler.

Progressive gözlük kullanabilme ihtimali zayıf olan ve sorun yaşaması muhtemel olan kişiler kimlerdir?

• Çok geniş görüş alanlarına ihtiyacı olan ve progressive gözlük kullanımının bir gereği olan sağa-sola ve yukarı-aşağı baş hareketini kesinlikle yapmak istemeyen kişiler.
• Uzak veya Yakın okuma numarası 0.00 Diyoptri’ye yakın olduğu için Uzakta veya Yakında gözlüğe tam anlamıyla ihtiyacı olmayan kişiler birçok kez tek “Genel Amaçlı”progressive gözlükle %100 mutlu olamıyorlar. Uzak numarası 0.00 Diyoptri civarında olan progressive gözlük kullanıcısı uzak görüşte gözlüksüz olarak daha rahattır. Ayrıca uzak numarası -2.00 ile -3.00 arasında olan 50-60 yaşlarındaki kişinin yakın okuma numarası 0.00 Diyoptri civarında olacağından, bu kişi de (Orta Mesafede ciddi görüş ihtiyacı olmadığı takdirde) orta mesafe ve yakın görüşte gözlüksüz olarak daha rahat olacaktır.Fakat yukarıdaki örneklerdeki şahıslar için orta ve yakın mesafede görüş önemli bir ihtiyaç ise, o zaman ek olarak verilecek Ofis Progressive gözlükler, kişilerin çalışması sırasında %100 tatminkar olacaktır. 

Her çerçeveye progressive camlar uygulanabilir mi?

Progressive cam takılacak çerçevenin titizlikle seçilmesi gerekmektedir. Bu konuda optikçinin önerilerinin dikkate alınması, gözlüğün görüş konforu açısından önemlidir. 

Progressive cam üretiminde kullanılan GELENEKSEL ve FREEFORM teknolojileri nedir?

Günümüzde progressive camların üretiminde iki farklı teknoloji kullanılmaktadır:


1. Geleneksel Teknoloji: Ön yüzeyin üretici firma tarafından Progressive olarak ve arka yüzeyin de Rx Laboratuvarı tarafından basit kurvelerle işlendiği üretim teknolojisidir.

2. Freeform Teknolojisi: Gözlük camı üretiminde kullanılan yeni üretim teknolojisidir. Bu teknoloji ile, daha önceden camın ön yüzeyine hammadde üreticisi tarafından işlenen progressive yüzey, şimdi Rx laboratuarı tarafından çok hassas CNC makineleri kullanılarak camın arka yüzeyine işlenmektedir. İyi bir yazılım kullanıldığı takdirde bu teknoloji ile çok iyi progressive camlar üretilebilmektedir. Sferik, silindirik ve prizmatik değerlerin daha yüksek ve aks yönünün dikey ve yatay olmayıp çapraz yönlerde olması durumunda Freeform teknolojisi ile üretilen “Kişiye Özel “ progressive camların Geleneksel Progressive camlara olan üstünlüğü daha fazla hissedilmektedir. 

Güneş gözlüklerine ve Sportif Gözlüklere progressive camlar uygulanabilir mi?

Evet. Fakat Güneş gözlüklerine veya Sportif amaçlı gözlüklere uygulanacak progressive camların freeform teknolojisi ile üretilen “Kişiye Özel” örneğin PREMIUM SPORTtasarımı olması ısrarla önerilmektedir.

Kişiye Özel Freeform Progressive camların numarası fokometrede neden reçete değerinden farklı olarak okunur ?

DIGILUX Kişiye Özel PREMIUM Individual (Normal ve Sport) Freeform progressive camların diyoptrileri fokometre ile ölçüldüğü zaman reçete değerlerinden farklı değerler elde edilir. Hedef,göze gelen ışığın reçetedeki diyoptride olmasıdır. Örneğin, reçete -5.00 ise, camdan geçen ışınların göze vardığı zaman -5.00 Diyoptride olabilmesi için, cam üzerindeki en az 5000 noktada, optik merkezden olan açısal uzaklığa ve çerçeve duruş açılarına bağlı olarak hesaplama yapılmakta ve yüzey kurvesi buna göre üretilmektedir. Çerçeve Bombe Açısı’nın 20 derece olduğu bir gözlük için üretilen Kişiye Özel Freeform progressive camın herhangi bir noktasında sferik bir değer okumak imkansızdır. Yukarıdaki -5.00 Kişiye Özel PREMIUM SPORT camların takılacağı çerçevenin Bombe Açısı 20 derece, Pantoskopik Açısı sıfır derece, Arka Verteks Mesafesi 15 mm ve camın bombesi de 6.00 olduğu durumda camın Uzak Kontrol Noktasında okunacak fokometre değeri -4.18-0.62 x 180 olacaktır. Bu camın diyoptrisi fokometrede hatalı gibi görünse de, Uzak Kontrol Noktasında göze verdiği diyoptrik etki , olması gerektiği gibi, yani -5.00 dir. 

Ofis Progressiveleri nedir?

Bu camlar aynı zamanda “Dinamik okuma camları” veya “Degressive camlar” olarak da isimlendirilmektedir.  DIGILUX OFFICE , ofis ve ofis benzeri ortamlarda kullanılmak amacıyla tasarlanmıştır. Sekiz farklı tasarımla 3.00 adisyona kadar olan tüm okuma adisyonları mümkün olmaktadır. Özel tasarımı sayesinde bakış açıları daha doğaldır ve uzun süreli bilgisayar kullanımının bilinen bir sonucu olan göz yorgunluğu ve boyun ağrıları minimum düzeye düşürülmektedir. Tasarımı gereği , uzak mesafelerde geniş alanda net görüntü veremediği için uzak gözlüğüne ihtiyacı olan kişilere, “Genel amaçlı” progresivlere ek “Özel amaçlı” bir gözlük olarak önerilmektedir. Araç sürerken kullanılmamalıdır. 

ANTİ FATİG (RELAX) Progressiveler nedir?

DIGILUX RELAX, günün büyük bölümünü bilgisayar kullanımında (ya da orta ve yakın mesafelerde belirli bir uzaklığa odaklanarak) geçiren ve henüz presbiyop olmayan (40 yaş altında olan) kişiler için tasarlanmış freeform  “dinlendirme ”  camıdır.  

Sürücü (DRIVER) Progressiveleri nedir?

DIGILUX DRIVER, sürüşteki ihtiyaçların ön planda tutulması ile tasarlanan özel amaçlı bir progressive camdır. Tasarımdaki birinci öncelik, uzakta geniş görme alanı ve net görüntü elde edilmesidir. Orta mesafe görüşü de geliştirilerek araç içerisindeki göstergelerin, aksesuarların ve aynaların rahatça kullanımı hedeflenmiştir. Uzun süreli yakın mesafe kullanımında, gerektiği kadar rahat olamıyacağından, “Genel amaçlı” progressive gözlüklere ek “Özel amaçlı” bir gözlük olarak önerilmektedir.

Çocuk (JUNIOR) Progressiveleri nedir?

DIGILUX JUNIOR, özellikle 8 ile 16 yaş arasındaki gençlerde miyopinin ilerlemesini (Juvenile Stress Myopia) önlemek amacıyla tasarlanan freeform progressive camlardır. Okuma alanı geniş olup periferik alanlardaki aberasyonlar minimum düzeydedir.


GÖZLÜK CAMLARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN DİĞER SORULAR

ANTİ-REFLE (HMC) KAPLAMA (Krizolit Kaplama) NEDİR?

Kaplamasız 1.5 indeks (normal gözlük camı) üzerine gelen ışığın %8 kadarını yansıtır. Bu şekilde geriye kalan %92 oranındaki ışık camdan geçerek göze ulaşır. Yansıyan %8 oranındaki ışık özellikle geceleyin fazla ışığın mevcut olduğu ortamlarda ve araba kullanırken çok rahatsız edici olabiliyor. A.R. kaplama ile yansıma %1 oranına kadar düşürülebilir. Yansıma oranı %0 olan herhangi bir kaplama şu anda üretilememektedir. %8 parlaklıktaki   “ beyaz ”  yansıma yerine camda oluşan %1 parlaklıktaki   “ yeşil ” yansıma, gözlük kullanıcısına şu avantajları sağlamaktadır:

• Kullanıcı daha net ve kaliteli görüntü elde edebiliyor.
• “Ghost Image” (Hayalet Görüntü) olarak tabir edilen görüntü yansımaları kısmen veya tamamen elimine ediliğinden özellikle gece araba kullanırken ve ışıklı ortamlarda görüş konforu belirgin oranda artıyor.
• Gözlük camlarının ışığı çok az yansıtması ile kişinin gözleri daha net olarak görülebiliyor. 
• Anti-rerfle kaplamanın bir aşaması olan “Sert kaplama” işlemi neticesinde camlar çizilmelere karşı çok daha dirençli oluyor.
• Anti-refle katmanların uygulanmasından sonra en son işlem olan “Hidrofobik” kaplama sayesinde cam yüzeyi daha kaygan bir duruma getirilmektedir. Hidrofobik kaplama yapılmış cam daha zor kirlenip daha kolay temizlenebilmektedir. Kaygan olan yüzey üzerine düşen suyu da büyük oranda kaydırmakta, camın daha temiz olmasını sağlamaktadır.


Gözlük camlarından kaynaklanan yansımalar kullanıcıları birçok kez çok rahatsız etmektedir. Bu yansımalar 5 başlık altında toplanabilir. Oftalmik optik literatüründe “Ghost Image” yani “Hayalet Görüntü” olarak isimlendirilen bu görüntülerin verdiği rahatsızlığı azaltmanın veya önlemenin tek yolu camlara iyi bir Anti-Refle kaplamanın uygulanmasıdır .


Cam numaralarının +0.50 ile -1.00 arasında olduğu durumlarda oluşan “Hayalet Görüntü” en etkili olandır. Karşıdan gelen arabanın farlarına ek olarak konveks bir ayna gibi hareket eden cam yüzeyleri (iç ve dış yüzey), üzerine gelen ışığı yansıtarak, camın diyoptrisine bağlı olarak kişinin önünde farların %1 şiddetinde zahiri bir görüntü oluşturur. Diğer 4 yansıma tipinin rahatsız ediciliği camın bombesi veya çerçevenin duruşu ile oynanarak azaltılabildiği halde yukarıda söz edilen yansıma tipi (Cam numaralarının +0.50 ile -1.00 arasında olduğu durumda) hiçbir şekilde yok edilememektedir. Bu gibi durumlarda tek çözüm, daha önce de belirttiğimiz gibi, camlara iyi bir A.R. kaplama uygulayarak yansımanın minimum düzeye düşürülmesidir. 

SUPER HİDROFOBİK (SUPER HMC) KAPLAMA (Aquaplane Kaplama) NEDİR?

Yukarıda da belirtildiği gibi Hidrofobik kaplama, yüzeyi daha kaygan bir duruma getirerek camın daha zor kirlenip daha kolay temizlenmesini sağlamaktadır. Cam yüzeyinde, normal hidrofobik kaplama ile kapatılamıyan “mikroskopik” girinti ve çıkıntılar daha kalın bir “Hidrofobik” katmanla kapatılabilir. Bu kaplamaya “Super Hidrofobik” kaplama ve Anti-refle ile beraber yapılan kaplamanın tümüne Super HMC ismi verilir. Super HMC (Aquaplane) kaplama yapılan camlar Normal HMC (Krizolit) kaplamalı camlara kıyasla daha kaygan olup onlardan daha zor kirlenip daha kolay temizlenebilmektedir. Camın kaygan olmasının verdiği diğer bir avantaj da, bazı darbelerin kayarak cam yüzeyine daha az zarar vermesi ve neticede Super HMC (Aquaplane) kaplamalı camın çizilmelere karşı daha dayanıklı olmasıdır.

ASFERİK CAM NEDİR, AVANTAJLARI NELERDİR?


Asferik kelimesinin anlamı, “Sferik olmayan” demektir. 1950’li yıllarda piyasaya çıktığı günden beri Avrupa’da çok popüler olan “Asferik” gözlük camlarının geleneksel gözlük camlarına kıyasla bazı önemli avantajları vardır. O zamanlar oldukça pahalı olan asferik gözlük camları, üretim teknolojisindeki gelişmeler ve otomasyon nedeniyle günümüzde oldukça makul fiyatlara satılmaktadır. Asferik gözlük camları günümüzde CR39, 1.53 Trivex, 1.56, 1.59 Polikarbonat, 1.61, 1.67 ve 1.74indeks organik hammaddeden üretilmektedir. 

Geleneksel “Sferik” gözlük camlarının yüzey kesitleri bir kürenin kesiti gibidir. Asferik gözlük camlarının yüzeyleri ise asimetrik bir kurve ile işlenmektedir. Yüzey bombesi optik merkezde daha fazla olup kenarlara gittikçe bombe azalmaktadır. Yüzey kurvesindeki bu asimetri gözlük camına, görüntü kalitesi olarak bazı avantajlar sağlamaktadır. İyi tasarlanmış asferik bir camda elde edilen görüntü kalitesi camın ortasında ve kenarında fazla farklılıklar göstermez. Asferik camların en kaliteli olanları, dijital olarak işlenmiş olan freeform camlardır. Asferik camların şu avantajları vardır:

Daha İyi Görüntü: Geleneksel gözlük camının optik merkezi dışından bakıldığı zaman görüntü kalitesinde, diyoptrisine bağlı olarak bir miktar sapma oluşmaktadır. Özellikle +2.50 diyoptri üzerinde konveks cam kullanan hassas hipermetrop kişiler bu farkı hissedebilmektedirler. İyi tasarlanmış asferik camlarda, optik merkez dışındaki olası sapmalar, yüzeylerdeki kurve değişikliği ile telafi edilmektedir. 

Daha İnce ve Daha Hafif Camlar: Aynı hammaddeden üretilen asferik yüzeyli bir gözlük camı, asferik olmayan aynı diyoptrideki bir camdan her zaman daha ince ve dolayısıyle daha hafiftir.

Daha Düz ve Estetik Camlar: Asferik yüzeyli camlar her zaman daha az bombelidir. Bu nedenle daha estetik bir görüntü arzederler. Üretildikleri hammaddenin indeksi yükseldikçe asferik camlar daha düz ve daha estetik olurlar.

Daha Az Büyütme veya Küçültme: Asferik gözlük camları daha düz oldukları için, çerçeveye monte edildikleri zaman, arka yüzeyleri göze daha yakın olur. Herhangi bir gözlük camının, arkasındaki gözü büyütmesi veya küçültmesi, camla göz arasındaki mesafe ile doğru orantılıdır. Mesafe büyüdükçe konveks (+) camın büyütmesi, konkav (-) camın ise küçültmesi artar. Geleneksel “Asferik olmayan” camlara kıyasla asferik camların büyütme veya küçültme oranı, her diyoptri için tahminen %0.5 (yüzde yarım) daha azdır. Reçetenin + 10.00 olduğu bir durumda normal (asferik olmayan) bir camın gözü büyütmesi %15 civarında iken asferik bir camda bu oran %10 civarına düşmektedir. Büyütme oranını daha fazla düşürebilmek için yapılması gereken, camları (kirpiklerin izin verdiği kadar) göze daha fazla yaklaştırmaktır. 

Asferik Camlar İçin Çerçeve Seçimi: Asferik camların monte edileceği çerçevenin seçiminde bazı hususlara özellikle dikkat edilmelidir. Camlar dijital (freeform) olarak üretilmeyecekse, çerçeve fazla bombeli olmamalı ve çerçevenin pantoskopik açısı ayarlanabilmelidir. Bu hususta optikçinizin önerilerini dikkate almanız, daha konforlu görüş elde etmenizi sağlıyacaktır. (Dijital Tek Odaklı camlarla ilgili daha detaylı bilgi için lütfen TEK ODAKLI CAMLAR bölümüne bakınız.)

KOLORMATİK TRANSITIONS VI CAMLARIN ÖZELLİKLERİ NELERDİR? 

TRANSITIONS VI, genel amaçlı Transitions kolormatik camların en son versiyonudur. 
TRANSITIONS VI organik kolormatikler , kapalı ortamda en açık olan , güneşte de en çok koyulaşan kolormatik camlardır. A.R. Kaplamalı iken 23 C ısıda Kahverengi olan %79 ve Füme olan da %82 oranında koyulaşır. Kapalı alanda rengi çok açık olup 23 C ısıda, %5 civarındadır. UVA, UVB ve UVC absorbsiyonu %100 dür. Performansı Dünya Optometri Konseyi (WCO) ve Amerikan Optometri Derneği (AOA) tarafından onaylanmıştır. (Dikkat: Yukarıda belirtilen koyulaşma ve açılma oranları 23 C ısıdaki değerlerdir). Tüm fotokromik gözlük camları gibi TRANSITIONS VI camlar da,
• Kışın soğuk havada daha fazla koyulaşır ve daha yavaş açılır
• Yazın sıcak havada daha az koyulaşır ve daha çabuk açılır
• Araba camlarının UV absorbsiyonu nedeniyle araba içerisinde daha az koyulaşır.

ULTRA VİYOLE ABSORBSİYONU NE ÖNEM TAŞIR, UVA, UVB ve UVC NEDİR?

Dalga boyu, görünen mor ışık ile X ışınlarının dalga boyu arasında (10 ile 400 nanometre) olan, gözle görünmeyen elektro manyetik radyasyondur. Absorbe edilmezse göze zarar verebilir. UV ışınları dalga boylarına göre birçok gruba ayrılır. Göz sağlığı ile ilgili olarak UV ışınlarını 3 gruba ayırabiliriz: 

U.V.A. : Dalga boyu 315 nm ile 400 nm arasında olan ışınlar göze en zararlı olan U.V. ışınlarıdır. Düşük dozda dahi olsa uzun süre U.V.A. ışınlarına maruz kalmak bazı knonik göz hastalıklarına neden olabilmektedir. 
U.V.B. : Dalga boyu 280 nm ile 315 nm arasında olan ışınlar “güneş yanığı” yapma özelliğine sahip olan ışınlardır. Göze zararlı olan bu ışınlar kar, kum ve su yüzeyinden yansıdığı zaman tehlikeli olabilmektedir.
U.V.C. : Dalga boyu 280 nm ile 100 nm arasında olan ışınlardır. Ozon tabakası tarafından absorbe edildiği için bir risk teşkil etmemektedir. 

GÖZLÜK KULLANICILARINA BAZI TAVSİYELER:
• Gözlüğünüzü iki elinizle ve saplarından tutarak takıp çıkarınız.
• Çizilmelerini önlemek için gözlüğünüzü, camları sert bir yüzeye temas edecek şekilde ters koymayınız.
• Gözlüğünüzün camlarının çizilmesini önlemek için önce su ile yıkayarak tozdan arındırınız, sonra da mikrofiber bir bezle siliniz.
• Anti-refle kaplamalı gözlük camlarınızı kesinlikle güçlü deterjanlar, aseton, alkol, amonyak ve tiner gibi kimyasallarla temizlemeyiniz.
• Gözlüğünüzle denize girmeyiniz.
• Organik camlı gözlüklerinizi yazın otomobil cam önü panelde bırakmayınız.
• Özel koruyucu gözlük kullanmayı gerektiren atölyelerde standartlara uygun çerçevelere monte edilmiş Trivex veya Polikarbonat cam kullanınız.
• Avcılık, atıcılık ve diğer sporlarla uğraşanlara da EN 166 standartlarına uygun çerçeve ve Trivex veya Polikarbonat cam verilmelidir. 
• Gözlüğünüzü kullanmadığınız zamanlarda çizilme, deformasyon ve kırılmalara karşı kılıfında muhafaza ediniz.
• Aşırı terleme durumunda hem çerçeve hem de camların ömrünü uzatmak için gözlüğünüzü sık sık su ile yıkayınız. 
• Göz sağlığınız için yılda en az bir kez doktor kontrolünden geçmenizi tavsiye ederiz. Göz Tansiyonu veya Diyabet sorunu olanların doktor ziyaretlerini kesinlikle aksatmamaları gerekmektedir. 


İZMİR

  • Evka 3 Mh. 129/3 Sok. No:10/1
  • Bornova / İZMİR
  • TEL : +90 232 400 25 29 (pbx)
  • FAX : +90 232 435 79 01

MANİSA

  • 1. Anafartalar Mh. Cumhuriyet Cd.
  • No:24 / 4 MANİSA
  • TEL : +90 236 222 40 50-51-52
  • FAX : +90 236 237 85 16

×

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun sekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamizi inceleyebilirsiniz